SET MENU 150.000Đ/ KHÁCH

Đơn giá: 150.000đ/ khách chưa bao gồm VAT (Đoàn tối thiểu 10 khách)

SET MEMU 500.000Đ/KG - VIP

Đơn giá: 500.000đ/ khách chưa bao gồm VAT (Đoàn tối thiểu 10 khách)

SET MENU 300.000Đ/KHÁCH

Đơn giá: 300.000đ/ khách chưa bao gồm VAT (Đoàn tối thiểu 10 khách)

SET MENU 200.000Đ/KHÁCH

Đơn giá: 200.000đ/ khách chưa bao gồm VAT (Đoàn tối thiểu 10 khách)

Thong ke